El polit i abrillantament de terres és cada vegada més tècnic degut als diferents tipus que trobem. Es per aixó que a CAPRISA NETEGES oferim un servei personalitzat i adequat per a cada tipus de paviment.